Natečaj 2017/2018

Kulturno naravoslovno društvo Naša zemlja v šolskem letu 201672018 razpisuje literarni, likovni in fotografski natečaj

»Moja domovina – poznam tvojo kulturno dediščino?«

Natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda vseh osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Člani društva bomo veseli, če se bo za katerokoli obliko natečaja odločilo čim več sodelujočih.


LITERARNI NATEČAJ

Literarni natečaj je namenjen učencem od 4. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri literarne prispevke iz posameznega oddelka v vezani ali nevezani besedi.

V svojih prispevkih naj se avtorji vživijo v raznovrstne dogodke žive kulturne dediščine Slovenije, ki je neločljivo povezana z etnološkimi in stavbnimi posebnostmi. V bližnji okolici lahko najdete marsikaj zanimivega na domačijah z etnološkimi zbirkami in še živimi dejavnostmi, kakršna so npr. oglarstvo, mlinarstvo, kovaštvo… . Muzeji vas bodo povezali s časi, ko so tod nastajali po vsej Evropi zaželeni slamniki ali izdelki iz lanenega platna in ko so prebivalci živeli le od brodarstva. Podeželska stavbna dediščina vas bo presenetila npr. s kozolci kot izjemnimi sušilnimi napravami, kjer so se odvijale prenekatere dogodivščine, pastirski stani in gradovi vam bodo pričarali skrivnostno življenje v preteklosti, potep med znamenitostmi mest vas bo postavila zopet v povsem drugačen čas in okolje, s svojimi, drugačnimi zgodbami.

Člani društva pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in v zamejstvu največ tri prispevke iz posameznega oddelka. K besedilu mora biti priložen obrazec, ki ga boste po prijavi lahko natisnili in priložili k izdelku. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v pisni in v elektronski obliki, saj bi tako bila možna objava dela v različnih občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Prispevke pričakujemo na društvu do 30. marca 2018.

Tehnike izražanja: prosti spisi, pesmi, eseji, črtice, anekdote, strip, igra.


LIKOVNI NATEČAJ

Likovni natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ tri likovne prispevke iz posameznega oddelka. Tema za likovne izdelke je stavbna in arheološka dediščina bližnjega okolja. Ozrite se naokrog in poiščite zanimive stavbe, trge, spomenike, mestna središča, dvorce, gradove, znamenja, mostove, kozolce, etnološke zbirke starega orodja, pastirske stane, mline…

Učence in dijake želimo spodbuditi, da na likovni način izrazijo svoj odnos do slovenske kulturne dediščine v svojem bližnjem okolju. To lahko storijo v katerikoli likovni tehniki in v poljubni velikosti. Navdušeni bomo tudi nad tridimenzionalnimi izdelki. Prispevki so lahko delo enega avtorja ali skupine. Dela pošljete na naslov društva do 30. marca 2018.

Na hrbtni strani likovnega izdelka mora biti priložen obrazec, ki ga boste po prijavi lahko natisnili in priložili k izdelku. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v originalni obliki in tudi v elektronski obliki, saj bi tako bila omogočena morebitna objava v občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Na naslovno stran izdelka prilepite v desni spodnji kot priložen obrazec z osnovnimi podatki avtorja; tako bo olajšano delo ob postavitvi razstave izdelkov na zaključnih prireditvah.


FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Fotografski natečaj je namenjen učencem od 4. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Člani društva pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ tri fotografije iz posameznega oddelka.

Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki; predstavlja naj utrinke stavbne in arheološke dediščine iz šolskega okoliša avtorja; na ta način bodo mestna in vaška jedra, kulturni spomeniki, arheološke izkopanine, pomembne ustanove dobile v kraju pomen in dodatno razpoznavnost. Na hrbtni strani fotografije mora biti priložen obrazec, ki ga boste po prijavi lahko natisnili in priložili k izdelku. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v originalni obliki in tudi v elektronski obliki, saj bi tako bila omogočena morebitna objava v občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Fotografske izdelke je potrebno poslati na naslov društva do 30. marca 2018.

Prispele izdelke različnih ustvarjalcev bomo razstavili po posameznih ustanovah v različnih delih Slovenije.

Prijava na natečaj: v kratkem, boste prejeli elektronski obrazec preko katerega se boste lahko prijavili na natečaj in tudi izpolnili podatke vseh sodelujočih.

Vse vrste prispevkov pošljite skupaj z pripadajočimi podatki na naslov društva Naša zemlja, Linhartova 13, 1000 Ljubljana do 30. marca 2018.


DODATEK K RAZPISU

V okviru predmeta tehnika in tehnologija lahko v posamični občini poiščete najstarejše, najvišje in najdebelejše drevo. Lahko je izpolnjena le ena kategorija od teh treh. Verodostojnost bodo pregledali, potrdili ali zavrgli strokovnjaki gozdarji z Zavoda za gozdove Slovenije. Taka drevesa poiščete le v občini, kjer ima vaša šola sedež in ne drugje. Učenci morajo napisati natančno lokacijo drevesa, narediti fotografijo drevesa, ga poimenovati in opisati ter navesti njegovo uporabnost.


Avtorji prispevkov bodo prejeli priznanja ter vabilo na javno zaključno prireditev, ki bo predvidoma 7. junija 2018, ob Dnevu Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti. Zaključne prireditve bodo v različnih krajih Slovenije, glede na število udeleženih šol.

Vrednotenje prispevkov: vsa pravočasno prispeta literarna, likovna in fotografska dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija posameznih področij razpisanega natečaja. Avtorji in šole bodo v štirih tednih od poteka razpisa obveščeni o rezultatih natečaja.

Člani društva Naša zemlja predlagamo, da se za obogatitev vsebine natečaja povežete z ljudmi iz vašega okolja, ki so se ali se še vedno ukvarjajo s kulturno dediščino poklicno ali ljubiteljsko. Povedali vam bodo marsikaj zanimivega v povezavi s temo natečaja. Povežite se z Območnimi enotami Zavoda varstva kulturne dediščine Slovenije, z vsebinsko ustreznimi muzeji, lokalnimi kulturnimi društvi, zanimivimi ljudskimi posamezniki – vsakdo izmed navedenih vam bo z veseljem s svojega zornega kota predstavil pomen in bogastvo kulturnega izročila.


Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonu: 031 326 317 in na elektronskem naslovu društva: kud@nasazemlja.si

(Skupno 365 obiskov, današnjih obiskov 1)